سرخط
خبرگزاری هرانا – امروز شماری از کارگران واحد تولیدی، صنعتی آذرآب اراک در محوطه این شرکت، شماری از فرهنگیان شاغل و بازنشسته تهران در مقابل ساختمان سازمان برنامه . . . نوشته دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.