تصویری دیده نشده از حاج قاسم در منزل نخست وزیر سابق عراق

تصویری دیده نشده از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در منزل نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق در بغداد.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: تصویری دیده نشده از حاج قاسم در منزل نخست وزیر سابق عراق