Sarkhat News Aggregator مهمترین اخبار سیاسی - سرخط http://www.sarkhat.com/ fa sarkhat@sarkhat.com (Sarkhat News) 2001-2019 Sarkhat Wed, 22 May 2019 02:20:48 -0700 Wed, 22 May 2019 02:20:48 -0700 مهمترین اخبار سیاسی http://www.sarkhat.com/img/sarkhatlogo.gif http://www.sarkhat.com/ http://www.sarkhat.com/fa/group/emhdes/ تصاویر رصدی پهپاد سپاه از ناوگروه آمریکایی در خلیج فارس  (۳ نظر) http://www.sarkhat.com/fa/group/emhdes/ سیاسی Tue, 21 May 2019 11:33:01 -0700 «اپوزیسیون»، چون بخشی درونی از ساختارِ یک یا هر فرمانروایی ی پارلمانی (دمکراتیک)، همیشه رویاروی «دولت» است که می ایستد، و نه هیچگاه رویاروی حکومت. در برابرِ این گونه فرمانروایی ها، فرمانفرمایی های خودکامه را داریم که، در هیچ یک از آنها، «دولت»به راستی از حکومت بازشناختنی نیست؛ و «دولت»، نزدیک به همیشه، همان حکومت است. در ساختارِ این گونه فرمانفرمایی ها، «اپوزیسیون» جایی ندارد
اخبار روزاین نوشته را، با سپاس و ستایش، پیشکش می کنم به دوستِ گرانمایه ام،
نویسنده وپژوهشگر و اندیشه ورزِ خستگی ناپذیر، دکتر مسعودجانِ نقره کار.

«اپوزیسیون»؟
شگفتا!
در تاریخچه ی سراسر رنج و شکنجِ فرمانفرمایی ی آخوندی، کمتر روزی بوده است که واژه ی «اپوزیسیون» به گوش یا چشمِ من نخورده باشد: و این، بسی بیشتر از زبان و خامه ی سیاسی کارانی، به ویژه در بیدرکجای جهانی ی ما، که می خواهند سر به تنِ این فرمانفرمایی نباشد. و شگفتی ام روزافزون بوده است از این که هرگز ندیده و نشنیده ام که تنی از این اندیشه ورزان بر نادُرُستی ی کاربُردِ این واژه، در سخن گفتن از خودکامگی ی آخوندی، انگشت نهاده باشد.
نمی دانم. شاید چشم وگوشِ من، چندان که می شایسته است و می بایسته، باز و جویا نبوده است. باور کنید، امّا، که شرمندگی ام شادی آمیز نیز خواهد بود اگر پی ببرم، به راهنمایی ی هرکدام از همالانِ خود، که، در این میان، خطا از من بوده است: و که، یعنی، بوده است چه کسی در کجا، که، درنگریستن به فرمانفرمایی ی آخوندی، خطایی را که می گویم یادآور شده باشد.
کدام خطا؟
ببینید:
تنها در پیوند با فرمانفرمایی های دمکراتیکِ پارلمانی ست که می توان واژه ی «اپوزیسیون» را به دُرُستی به کاربرد: و این یعنی که «اپوزیسیون» بخشی درونی ست از ساختارِ یک یا هر دمکراسی ی پارلمانی، که، بر بنیادِ باوره های آزادی و حقوقِ بشر، و با سنجشِ پیوسته و بی پرده ی برنامه های خود از درون، کار می کند. ساختارِ هر یک از این گونه فرمانروایی ها را «قانونِ اساسی» ی آن به دست می دهد؛ و مقام ها، در این ساختار، را مردُم، به نمایندگی از خود، برای دوره ای پایان پذیر، بر می گزینند. و همین است آنچه «دولت» نامیده... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/swswdb/ پاسخ دندان شکن ایران به تحریم‌های نفتی امریکا/ پتروپالایشگاه؛ کلید شکست سد تحریم و غول نقدینگی  (۵ نظر) http://www.sarkhat.com/fa/group/swswdb/ سیاسی Tue, 21 May 2019 11:32:59 -0700 روی آوردن ده ها میلیون رأی دهنده اروپایی به راست افراطی، تنها یک جلوه از بحران عمیقی است که اتحادیه اروپا بدان دچار است. اعضای این اتحادیه از اتخاذ سیاست خارجی هماهنگ عاجزند. در عرصه های اصلی سیاست خارجی مانند رابطه با چین، با روسیه و با آمریکا، توافقی میان اعضای اتحادیه اروپا وجود ندارد. بحران سیاسی اتحادیه اروپا بی ارتباط با روند شتابان کاهش سهم این اتحادیه در اقتصاد جهانی سرمایه داری نیست
اخبار روز
 
برای اولین بار پس ازتجدید نظردرپیمان رم درسال ١٩٨٦، نیروهای سیاسی محافظه کار وملی گرای نیرومند، دیگر ترک اروپا را مطرح نمی کنند اما در صدد آنند که اتحادیه را درخدمت طرح های خویش به کارگیرند. چالشی که بربرگزیت افزوده شده وتنش ها درمیان مجموعه ای، که تحت تسلط آلمانی بی چشم انداز قرار دارد، را شدت می بخشد.

اتحادیه اروپا چیست؟ بهترین مفهومی که به خاطر میرسد، یک امپراتوری لیبرال ویا بهتر است بگوئیم نئولیبرال میباشد : مجموعه ای با یک ساختارسلسله مراتبی ومتشکل از دولت های ظاهرا خود مختارکه ثباتشان درگروی توزیع قدرت ازسوی مرکزبه جانب پیرامون است.

درمرکز، آلمانی به چشم می خورد که سعی می کند با موفقیتی بیش وکم خود را درمیان هسته سخت اروپا، که با فرانسه تشکیل داده است، مخفی سازد. آلمان نمی خواهد تجسم چیزی باشد که بریتانیائی ها آنرا « متحد کننده قاره» می نامند، گرچه این امرحقیقت دارد. پنهان شدن آلمان در پشت سر فرانسه، برای فرانسه یک منبع قدرت شده است.

همچون دیگرامپراتوری ها، وبویژه ایالات متحده، آلمان خود را قدرت مسلط نیک خواهی می انگارد، ومیخواهد که دیگران نیزآنرا بپذیرند، که قصدش ترویج عقل سلیم همه گیر وفضیلت اخلاقی درمیان همسایگان خویش میباشد ودرعین حال پرداخت هزینه های آنرا نیز می پذیرد. هزینه ای که برای بهزیستی بشریت قابل قبول است (١).

مشروعیت امپراتوری آلمان و اروپا بر ارزش هائی چون مردم سالاری لیبرال، دولتی مبتنی بر قانون اساسی وآزادی فردی، بطورخلاصه ارزش های لیبرالیسم سیاسی، استواراست. آزادی بازارورقابت آزاد، مخصوصا وقتی که به نفع آنان باشد، ویا بعبارت دیگر، لیبرالیسم اقتصادی ودرحال حاضر نئولیبرالیسم، هم دراین جعبه بسته بندی میشوند.

تعیین کردن ترکیب دقیق ومفهوم عمیق این مجموعه ارزش های امپراتوری ونیزچگونگی به اجرا گذاشتن آنان در شرایط خاص دراختیارمرکزمسلط است. چنین امتیازی به... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/pgfdkq/ پنالتی گل می‌شد، گل‌های بیشتری می‌زدیم/ در هر پستی به استقلال کمک می‌کنم http://www.sarkhat.com/fa/group/pgfdkq/ سیاسی Tue, 21 May 2019 11:32:48 -0700 چنانچه اظهارات تاکنونی را مورد استناد قرار دهیم باید به این نتیجه رسید که حتی با رجزخوانی های مقامات نظامی و غیرنظامی در ایران، هیچ تمایلی برای درگیری نظامی با آمریکا نزد حاکمان اسلامی وجود ندارد. مقامات حکومتی در ایران به خوبی واقف هستند که وارد شدن به این عرصه، به طور حتم و یقین پایه های حکومتی آنان را به شدت تضعیف خواهد کرد. از طرف دیگر و به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی، سیستم حکومتی در آمریکا نیز گزینه برخورد نظامی را جدی نمی گیرد
اخبار روز
در طول یکی دو هفته گذشته، تنش بین دولت های حاکم در آمریکا و ایران افزایش یافته است و گردنکشی دو طرف برای همدیگر با ورود ناو جنگی آمریکا به نزدیکی آب های ایران وارد فاز جدید شد. گمانه زنی ها، سناریوهای متفاوتی، شامل مذاکرات و درگیری نظامی را پیش بینی می کند. پیش بینی حوادث و یا نیت خوانی را نمی توان با قاطعیت اعلام کرد. اصطکاک کنونی بین دولت ترامپ و رژیم اسلامی، منحصر به دوره زمانی فعلی نیست. اختلاف بین دو کشور در طول چهل سال گذشته ادامه داشته و فارغ از دولت "اصولگرا" و یا "اصلاح طلب" در ایران و یا دمکرات و جمهوری خواه در آمریکا، این اصطکاک کمابیش وجود داشته است. علیرغم این اختلافات، روح حاکم بر مناسبات رژیم حاکم بر ایران و دولت های وقت در آمریکا را، حسین موسویان، دیپلمات پیشین، مذاکره کننده سابق در رابطه با برنامه اتمی و دلال ارتباط پنهانی بین حکومت ایران و آمریکا را در روزنامه آرمان، ۲۲ اردیبهشت، چنین توضیح می دهد: "نمونه‌های تاریخی تعاملات سازنده در روابط ایران و آمریکا وجود دارد. اول: در اواخر دهه ٨۰ رئیس‌جمهور آمریکا برای آزادی گروگان‌های آمریکایی از ایران کمک خواست و پیشنهاد حسن نیت در مقابل حسن نیت داد. من در وزارت خارجه ایران از سوی رئیس‌جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی ماموریت یافتم که موضوع را پیگیری کنم. در این دوران با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران، ایران موجب آزادی گروگان‌های آمریکایی و غربی در لبنان شد. دوم: بعد از حمله تروریستی به برج‌های دوقلو در نیویورک در ۱۱ سپتامبر، رئیس‌جمهور آمریکا از تهران برای جنگ علیه ترور در افغانستان کمک خواست. ایران تصمیم گرفت به آمریکا در جنگ علیه ترور در افغانستان کمک کند. این بار نیز نقش اصلی را نیروی قدس ایران ایفا کرد که به سقوط طالبان منجر شد. سوم: در سال ۲۰۰٣،... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/tbjnmt/ پایداری تولید نیازمند تنوع زیستی است http://www.sarkhat.com/fa/group/tbjnmt/ سیاسی Wed, 22 May 2019 00:37:33 -0700 پایداری تولید نیازمند تنوع زیستی است
خبرگزاری جمهوری اسلامیپایداری تولید نیازمند تنوع زیستی است سنندج - ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: افزایش تولید یکی از نیازهای اصلی امنیت غذایی و پایداری یک تولید نیازمند تنوع زیستی است.

به گزارش ایرنا، خالد جعفری روز چهارشنبه در همایش ترویج تنوع زیستی اظهار داشت: جامعه برای حفظ امنیت غذایی و نسل های آینده نیازمند به تنوع زیستی است چرا که بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری به علت استفاده بیش از حد، در حال از بین رفتن هستند. وی اضافه کرد: افزایش جمعیت جامعه و رشد نیاز از دلایل کاهش تنوع زیستی است و به همین دلیل خیلی از کشورهای جهان برای حفظ و صیانت از این تنوع در حال بازگشت به دوران گذشته هستند و ایران نیز از حدود ۲۰ سال قبل به این مسیر پا گذشته است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: این سازمان برای حفظ تنوع زیستی نیز در حال همکاری های فراخی است تا بتواند با همکاری دستگاه های همچون محیط زیست به این مهم دست یابد.جعفری ماهیان محلی، بز مرخُز و اسب کُردی، مرغ محلی را از گونه های جانوری مورد حمایت و حفاظت این استان در زمینه تنوع ژنتیکی و زیستی معرفی کرد و یادآور شد: تمام تلاش این سازمان در این بخش اینکه بتواند این گونه های حفظ و به نسل های آینده منتقل کند.رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان نیز با اشاره به اینکه مصرف گرایی که برخی از گونه های جانوری این استان را در مرحله انقراض قرار داده است، گفت: عدم رها سازی آب در زیست بوم باعث شده ۴۰ درصد دوزیستان تا حد انقراض پیش بروند.نبی احسنی افزود: به گفته کارشناسان محیط زیست، جهان وارد انقراض ششم گونه های گیاهی و جانوری شده که انسان و مصرف گرایی آن عامل اصلی این انقراض است.هم...

]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/gmnbui/ ۸۰ واحد مسکونی در روستاهای محروم اندیکا احداث شد http://www.sarkhat.com/fa/group/gmnbui/ سیاسی Wed, 22 May 2019 00:37:36 -0700 80 واحد مسکونی در روستاهای محروم اندیکا احداث شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی۸۰ واحد مسکونی در روستاهای محروم اندیکا احداث شد اهواز - ایرنا - رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)اندیکا گفت: ۸۰واحد مسکونی فصلی در روستاهای محروم این شهرستان احداث و به خانوارهای تحت پوشش این کمیته واگذار شد.

سیدعلی صالحی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد:برای احداث این واحدهای مسکونی فصلی حدود چهار میلیارد و۸۰۰میلیون ریال هزینه شده است.وی افزود:این واحدهای مسکونی فصلی در روستاهای بدون برق چال منار،شلا و تنگسنان احداث شدند.رییس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)اندیکا ادامه داد:این واحد های مسکونی فصلی با هدف آسایش و رفاه ساکنان روستاهای محروم و بدون برق احداث شدند.بیش از چهار هزار و۵۰خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۰هزار و۲۵۰ نفر زیر پوشش کمیته امداد شهرستان اندیکا هستند.شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی،آبژدان و چلو در شمال شرق خوزستان قرار دارد.۶۰۶۸

انتهای پیام /*

برچسب ها

اجتماعی

اندیکا

واحدهای مسکونی فصلی

کمیته امداد

ارسال دیدگاه ها برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید فرستنده** پست الکترونیک کد امنیتی ارسال یادداشت ارسال نظر * موضوع از شما گزارش از ما سخن شما با مسئولین دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد.

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

گالری تصاویر پربیننده پدیده هبوب، خوزستان را درنوردید آیین گرگیعان در اهواز آیین دینی و مذهبی گرگیعان در اهواز برگزار شد آهنگ «گرگیعان» در اردوگاه سیل زدگان جزییات کاهش ساعت کاری ادارات وسازمان های خوزستان ابلاغ شد جدیدترین مطالب سایت ۸۰ واحد مسکونی در روستاهای محروم اندیکا احداث شد ۲۳۰ تن گندم در اندیمشک طعمه حریق شد جوان موتورسوار در برخورد با تانکر جان... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/dahdmb/ قیمت هر کیلو مرغ در میادین پایتخت ۱۰ هزار تومان شد http://www.sarkhat.com/fa/group/dahdmb/ سیاسی Wed, 22 May 2019 00:37:30 -0700 قیمت هر کیلو مرغ در میادین پایتخت 10 هزار تومان شد
خبرگزاری جمهوری اسلامیقیمت هر کیلو مرغ در میادین پایتخت ۱۰ هزار تومان شد تهران- ایرنا- بنا بر اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت هر کیلو مرغ کامل تازه در بازارها و میادین زیر نظارت این سازمان ۱۰ هزار تومان است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی این سازمان، هر کیلو مرغ کامل تازه با چاپ عبارت طول دوره ۲۷ تا ۳۵ روزه، ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان و هر کیلوگرم مرغ کامل تازه (بسته بندی بشقابی) ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد.همزمان با کاهش قیمت مرغ تازه، قیمت اجزا و قطعات مرغ در میادین میوه و تره بارنیز پنج تا هفت درصد دیگر کاهش یافت.براساس نرخنامه جدید این سازمان هر کیلوگرم بازوی کبابی و بال کبابی به ترتیب به قیمت ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان و ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می رسد.همچنین جوجه کباب با استخوان و بی استخوان به ترتیب به قیمت ۱۷ هزار تومان و ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.براساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم ران و سینه مرغ به ترتیب ۱۵هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۶هزار و ۷۰۰ تومان و مخلوط ران و سینه مرغ ۱۶هزار و ۱۰۰ تومان است.به گزارش ایرنا، بیش از ۲۴۰ میدان و بازار تره بار در پایتخت فعال است.تهرام/۹۳۴۳/ ۱۰۰۸

انتهای پیام /*

برچسب ها

اقتصاد

شهری

قیمت مرغ

میادین تهران

ارسال دیدگاه ها برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید فرستنده** پست الکترونیک کد امنیتی ارسال یادداشت ارسال نظر * موضوع از شما گزارش از ما سخن شما با مسئولین دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد.

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

گالری... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/hrhnwd/ بیانی: مجیدی نیاز به تجربه دارد http://www.sarkhat.com/fa/group/hrhnwd/ سیاسی Tue, 21 May 2019 23:34:50 -0700 بیانی: مجیدی نیاز به تجربه دارد
خبرگزاری جمهوری اسلامیبیانی: مجیدی نیاز به تجربه دارد تهران- ایرنا- پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: فرهاد مجیدی در سخت ترین شرایط مسئولیت فنی باشگاه استقلال را برعهده گرفت اما برای ادامه فعالیت در این مسئولیت نیاز به تجربه بیشتری دارد.

«شاهین بیانی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ورزشی ایرنا اظهار داشت: حالا که فصل فوتبالی برای استقلال به پایان رسیده است راحت تر می توان درباره این تیم حرف زد. استقلال فصلی کاملا ناموفق را پشت سر گذاشت که انتقادات زیادی را به همراه داشته است.وی افزود: این که پرسپولیس برای سومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر می شود اتفاق خوبی برای هوداران استقلال نیست و آنها حق دارند از چنین موضوعی ناراحت باشند. هواداران دوست دارند همیشه تیم محبوبشان را موفق ببینند.پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: دیرشروع کردن تمرینات استقلال و جذب چند بازیکن بی کیفیت خارجی در نیم فصل اول عوامل مهمی بود که به این تیم ضربه زد و باعث شد آنها نتوانند نتایج خوبی را کسب کنند. در نیم فصل دوم شرایط برای استقلال بهتر شد اما دیگر کار از کار گذشته بود.بیانی تصریح کرد: فرهاد مجیدی برای استقلال در نقش بازیکن زحمات زیادی کشیده است و در شرایط حساسی که وینفرد شفر برکنار شد از خود شجاعت به خرج داد که سرمربیگری آبی پوشان را برعهده گرفت اما او نیاز به تجربه دارد تا به یک مربی بزرگ تبدیل شود.وی تاکید کرد: استقلال در بازی با العین امارات نمایش خوبی داشت و بعد از این پیروزی افسوس خوردیم اگر در بازی های گذشته نیز آنها چنین فوتبالی را به اجرا می گذاشتند راهی مرحله بعدی می شدند.پیشکسوت استقلال در پایان گفت: مسئولان استقلال تصمیم گرفته اند هدایت این تیم را به گزینه خارجی بسپارند که احساس می کنم در این مقطع تصمیم خوبی است.ورزشی**م.ت**9118**

انتهای پیام... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/kfetoh/ پاسخ به ۱۲ سوال مهم درباره تصمیم اخیر ایران در قبال صنعت هسته‌ای/ مردم بدانند قرار است چه اتفاقی بیفتد http://www.sarkhat.com/fa/group/kfetoh/ سیاسی Tue, 21 May 2019 22:54:24 -0700 به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، خبرنگاران رسانه‌های کشورمان عصر روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه از بخش‌های مختلف مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز بازدید کردند، پس از این بازدید کنفرانس خبری با حضور و سخنرانی بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی برگزار شد که وی در این نشست از ظرفیت ۴ برابری غنی سازی اورانیوم در کشور خبر داد.

افزایش ۴ برابری میزان تولید اورانیوم غنی شده

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این باره اعلام کرد که ایران میزان تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص پایین را چهار برابر کرده است. بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزایش تولید اورانیوم غنی شده با خلوص ۳.۶۷ درصد از روز دوشنبه ۳۰ فروردین در سایت غنی‌سازی نطنز و در پی مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی آغاز شده است.

پیش از این نیز شورای عالی امنیت ملی روز ۱۸ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق جمهوری اسلامی ایران مندرج در بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام دستور توقف بعضی اقدامات ایران در توافق هسته‌ای را صادر می‌کند. همچنین این شورا اعلام کرد که دو ماه به کشور‌های عضو برجام فرصت می‌دهد تا تعهدات خود به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را تامین کنند.

در این بین شورای عالی امنیت ملی و دولت ایران اعلام کردند که این تصمیم را در واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و در اعتراض به اقدامات ناکافی سایر کشور‌های عضو این توافق گرفته‌اند.

نکته قابل توجه این است که مطابق برجام ایران مجاز است تا سقف ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با خلوص...

]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/zxreze/ قفل دوچرخه مدرنی که سارقان را نا امید می‌کند + فیلم http://www.sarkhat.com/fa/group/zxreze/ سیاسی Tue, 21 May 2019 22:54:30 -0700 به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، قفلی متفاوت مخصوص دوچرخه طراحی و تولید شده که از استحکام بسیار بالایی برخوردار است و سارقان را نا امید می‌کند.

بدنه این قفل به قدری محکم است که با هیچ ابزاری نمی‌توان به آن آسیب زد.

 

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

انتهای پیام/

 

... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/lnhvjf/ پول‌های مشکوک پشت صحنه سینما + صوت http://www.sarkhat.com/fa/group/lnhvjf/ سیاسی Tue, 21 May 2019 22:54:28 -0700

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع ورود پول‌های نامعلوم به سینما پرداخته است.

برگزاری دادگاه هادی رضوی یکی از متهمان بانک سرمایه موضوع ورود پول‌های مشکوک به سینما را دوباره مطرح کرده است.

 

بیشتر بخوانید: آیین نامه‌ای که می‌تواند بهانه‌ای برای اکران فیلم‌های ۱۸+ باشد + فیلم 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی


انتهای پیام/

باز شدن پای پول‌های کثیف و پولشویی به وادی هنر... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/mfzold/ جرقه بازار در سومین اتصال دو سامانه موبایلی + صوت http://www.sarkhat.com/fa/group/mfzold/ سیاسی Tue, 21 May 2019 21:53:30 -0700

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع محدودیت‌ها برای واردات گوشی‌های مسافری پرداخته است.

از این پس با اتصال سامانه‌های گمرک و نیروی انتظامی از قاچاق تلفن همراه به نام گوشی مسافری جلوگیری خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید: مسدود کردن آخرین حفره اطلاعاتی ورود گوشی‌های قاچاق مسافری + صوت 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی


انتهای پیام/

... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/trkyac/ گزارش موبایلی معصومی‌نژاد از شهر موش‌ها در ایتالیا + فیلم http://www.sarkhat.com/fa/group/trkyac/ سیاسی Tue, 21 May 2019 21:53:27 -0700 به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، تردد موش‌ها در برخی از مناطق به ویژه در خیابان‌های مرکزی شهر رم پایتخت ایتالیا به امری عادی تبدیل شده است.

شهروندان رمی سال‌ها است که دیگر از دیدن موش‌ها در خیابان‌ها و به ویژه در کنار سطل‌های بزرگ زباله تعجب نمی‌کنند.بیشتر بخوانید: گزارش موبایلی معصومی نژاد از ایتالیا؛ جنگل عمودی در میلان + فیلم 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/   جولان موش‌ها در رم + فیلم  ... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/usucdy/ امداد رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد http://www.sarkhat.com/fa/group/usucdy/ سیاسی Tue, 21 May 2019 21:33:49 -0700 امداد رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد
خبرگزاری جمهوری اسلامیامداد رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد زاهدان- ایرنا- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: امدادرسانی به سیل زدگان ۲۰ روستای شهرستانهای خاش، ایرانشهر، فنوج، سراوان و سرباز در حال انجام است.

رسول راشکی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این خدمات رسانی از ۲۸ اردیبشهت تاکنون همزمان با بروز بارندگی رگباری در سیستان و بلوچستان در حال انجام است.وی ادامه داد: تاکنون ۱۵۹ نفر سیل زده این روستاها توسط نیروهای هلال احمر در مکان های امن اسکان اضطراری داده شده و ۱۶۸ آسیب دیده نیز امداد رسانی شدند.مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: هم اینک ۱۹۳ نیرو در قالب ۴۶ تیم عملیاتی به سیل زدگان جنوب استان خدمات رسانی می کنند.وی ۴۳ دستگاه چادر، ۵۴ تخته موکت، ۱۲۷ تخته پتو، نایلون، سبد غذایی و مواد شویند را از جمله اقلام توزیع شده در بین سیل زدگان جنوب سیستان و بلوچستان عنوان کرد.7316**3213

انتهای پیام /*

برچسب ها

اجتماعی

سیل۹۸

امدادرسانی سیل زدگان

سیستان و بلوچستان

ارسال دیدگاه ها برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید فرستنده** پست الکترونیک کد امنیتی ارسال یادداشت ارسال نظر * موضوع از شما گزارش از ما سخن شما با مسئولین دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد.

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

گالری تصاویر پربیننده کشف نادر در شهرسوخته؛ میمون باستانی در قفس مرده است دادستان زابل: رابطه خویشاوندی بزرگترین ظرفیت در سیستان است ناپایداری های جوی تا پنجشنبه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد استاندار: انتخابات تضمین دوام جمهوری اسلامی ایران است مهم ترین دلایل بارش... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/sfoglg/ استاندار یزد: پرسش مهر تفکر را در میان دانش آموزان تقویت می کند http://www.sarkhat.com/fa/group/sfoglg/ سیاسی Tue, 21 May 2019 20:41:40 -0700 استاندار یزد: پرسش مهر  تفکر را در میان دانش آموزان تقویت می کند
خبرگزاری جمهوری اسلامیاستاندار یزد: پرسش مهر تفکر را در میان دانش آموزان تقویت می کند یزد - ایرنا - استاندار یزد گفت: پرسش مهر روحیه پرسشگری ، مشارکت جویی و اندیشه ورزی را میان دانش آموزان استان تقویت می کند.

به گزارش ایرنا محمدعلی طالبی سه شنبه شب در آئین تجلیل از ۱۹۶ نفر از دانش آموزان و فرهنگیان برتر پرسش مهر استان افزود: اندیشه پویای دانش آموزان موجب توسعه و آبادانی جامعه در زمینه های مختلف می شود.وی با قدردانی از دست‌اندرکاران طرح پرسش مهر در استان اظهار داشت: این طرح از آن جهت ارزشمند است که پل ارتباطی میان دانش آموزان، فرهنگیان و رئیس جمهوری است.طالبی ادامه داد: همچنین طرح پرسش مهر موجب می شود که دانش آموزان در کنار تحصیل به مسائل محیط اطراف خود توجه و با طرح سئوال در جهت پاسخ به آن تلاش کنند و به نوعی در قبال موضوعات مختلف احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.همچنین معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش یزد اظهار کرد: پرسش مهر برای نخستین بار در سال ۷۶ در دولت اصلاحات از سوی رئیس جمهوری وقت مطرح شد و می توان از آن به عنوان یکی از افتخارهای ارزشمند در حوزه دانش آموزی یاد کرد.علی سرداری افزود: در این طرح رئیس‌جمهوری یکی از مهمترین مسایل کشور را در عرصه تعلیم و تربیت مطرح می‌ کند،که گروه هدف این طرح در قالب فعالیت ‌های فرهنگی و هنری به آن پاسخ می‌دهند.وی خاطر نشان کرد : در سال تحصیلی ۹۸- ۹۷، ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر در پاسخگویی به پرسش مهر در استان یزد شرکت کردند که از این تعداد، ۱۱هزار نفر دانش آموز و بقیه دانش آموز بودند.سرداری ادامه داد: در مجموع ۱۱۳ اثر به دبیرخانه کشوری در تهران ارسال شد که ۵۷ اثر دانش‌آموزی، ۵۲ آثار مربوط به فرهنگیان و...

]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/gdzqjf/ سیلاب، تاوان تخریب طبیعت http://www.sarkhat.com/fa/group/gdzqjf/ سیاسی Tue, 21 May 2019 20:41:37 -0700 سیلاب، تاوان تخریب طبیعت
خبرگزاری جمهوری اسلامیسیلاب، تاوان تخریب طبیعت شهرکرد- ایرنا- در یک چشم بر هم زدن مال و اموال مردم را آب برد و کسی نتوانست در برابر قهر طبیعت ایستادگی کند.

به گزارش ایرنا، رودخانه مسیر اصلی خود را نمی رود، چون آنقدر در طول مسیرش کنده کاری و خانه های بی پای بست بنا شده که مجبور است از مسیر دیگری برود.جنگل نیمه عریان است و توان ایستایی در برابر رودخانه خروشان را ندارد و در نهایت آب به خانه ها می زند و در یک لحظه مانند زلزله ویرانگر می شود.فروردین سال ۹۸ را باید ماه سیلاب دانست، زیرا در یک هفته بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ریال به تاسیسات و زیربناها و خانه های کشور آسیب زد، این برآورد فقط در حوزه های زیربنایی است، چرا که خسارت به منابع طبیعی و روح انسان ها قابل قیاس و اندازه گیری نیست.سیل یکی از پیچیده ترین و مخرب ترین رویدادهای طبیعی است و بیش از هر بلای طبیعی دیگر جان و مال انسان و شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه را به مخاطره می اندازد، هرچند مدیریت صحیح آن می تواند منبع بزرگی جهت تامین نیازهای آبی یک منطقه باشد.بررسی مجموعه عوامل محیطی که موجب ایجاد سیل است، نشاندهنده دخالت انسان در چرخه طبیعی آب از طریق تخریب پوشش گیاهی در عرصه های آبخیز، کاربری غیراصولی اراضی، توسعه سطوح نفودناپذیر و اقداماتی از این قبیل و امکان وقوع سیل را در مناطق گوناگون افزایش می دهد.برهمین اساس بطور قطع و یقین می توان گفت که وجود پوشش جنگلی و مرتعی غنی، می تواند از جاری شدن آبهای سطحی جلوگیری کند.درختان و پوشش گیاهی این قابلیت را دارند که تا حد قابل توجهی سرعت آب را کنترل و باعث نفوذ آب به سفره های زیرزمینی شوند. در واقع زمانی که شاخه ها و برگ های...

]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/obsrej/ امیر کویت نسبت به افزایش تنش ها در منطقه هشدار داد http://www.sarkhat.com/fa/group/obsrej/ سیاسی Tue, 21 May 2019 19:53:57 -0700 امیر کویت نسبت به افزایش تنش ها در منطقه هشدار داد
خبرگزاری جمهوری اسلامیامیر کویت نسبت به افزایش تنش ها در منطقه هشدار داد تهران – ایرنا – شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت سه شنبه شب نسبت به افزایش تنش ها در منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، امیر کویت که در محل وزارت خارجه این کشور برای دیپلمات ها صحبت می کرد، گفت: ما در شرایط بسیار حساس و خطرناک زندگی می کنیم و همه ما می دانیم که تنش ها به سرعت درحال افزایش است.وی افزود: دیپلماسی کویت بر اهمیت و توجه به صلح و تعمیق همکاری میان کشورها و ملت های جهان برای ایجاد منافع مشترک به دور از دخالت در امور دیگران و حفظ حسن همجواری و پایبندی به قوانین و اصول بین المللی متمرکز است.شیخ صباح احمد جابر الصباح ابراز امیدواری کرد که آرامش به منطقه بازگردد و خرد و تعقل در مواجهه و تعامل با حوادث پیرامونی حاکم شود.پیش تر نیز «خالد جارالله» معاون وزیر امور خارجه کویت گفته بود: شرایط متشنج منطقه ای، نگران کننده است و این امر ایجاب می کند که بسیار مراقب باشیم و احتیاط کنیم.اظهارات مقام های کویتی پس از آن صورت می گیرد که در دو هفته گذشته آمریکا پس از افزایش فشارها و تحریم ها علیه ایران، در اقدامی تنش زا و با ادعای ممانعت از صادرات نفت ایران، ناو جنگی «آبراهام لینکن» را راهی خلیج فارس کرد و بمب افکن های «بی 52» را به پایگاه های هوایی مستقر در منطقه اعزام و قایق های نظامی خود را در آب های خلیج فارس مستقر کرد.در واکنش به اقدامات تنش زای آمریکا، مقام های عالی کشورمان بویژه «محمدجواد ظریف» بارها اعلام کرده اند که این واشنگتن است که به صورت غیرضروری تنش ها را در منطقه افزایش داده و ایران به دنبال تنش نیست اما همیشه برای دفاع از...

]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/wybrxe/ باید اقداماتی انجام شود تا تعداد ورودی به زندان ها کاهش یابد http://www.sarkhat.com/fa/group/wybrxe/ سیاسی Tue, 21 May 2019 19:53:55 -0700 باید اقداماتی انجام شود تا تعداد ورودی به زندان ها کاهش یابد
خبرگزاری جمهوری اسلامیباید اقداماتی انجام شود تا تعداد ورودی به زندان ها کاهش یابد اصفهان- ایرنا- استاندار اصفهان تاکید کرد : باید اقداماتی انجام شود تا از تعداد ورودی ها به زندان کاسته شود از این رو باید با اقدامات مختلف ماهیگیری را به زندانیان یاد بدهیم.

به گزارش ایرنا، عباس رضایی شامگاه روز سه شنبه در ویژه برنامه یک شهر ضیافت در شبکه اصفهان افزود : این برنامه ها با نشاط بیش از گذشته ادامه داشته باشد چرا که آزادی یک زندانی آزادی ما از زندان نفس و زندان وابستگی هاست.در این برنامه با حضور استاندار و‌ دیگر مسئولان اصفهان مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برای آزادی یک زندانی با محکومیت مالی پرداخت و این زندانی آزاد شد.شبکه اصفهان از اول ماه مبارک رمضان ویژه برنامه یک شهر ضیافت را با هدف ترویج فرهنگ مددرسانی، توسعه خیر محوری و گذشت در جامعه اسلامی اصفهان تهیه و پخش می کند.ویژه برنامه یک شهر ضیافت به صورت زنده با حمایت اداره کل زندانها و همکاری عموم مردم نوع دوست اصفهان به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند می پردازد.استاندار اصفهان ادامه داد : تعدادی از جوانان که هریک می توانند تولید کننده و فرد مفیدی برای جامعه باشند در زندان به لحاظ مالی محبوس هستند.رضایی بیان کرد: هماهنگی، همدلی و نوع دوستی مردم و ‌خیریه ها در جامعه به مرحله نهایی خود رسیده است چرا که می توانند نشاط را به خانواده های زندانیان بازگردانند.وی تصریح کرد: اگر وابستگی ها را از میز، قدرت، ثروت و تملک ها رها کرده و به سوی اهداف و حرکت های خیرخواهانه پیش برویم لذت معنوی را شاهد خواهیم بود.به گزارش ایرنا، در این برنامه تعدادی از کارگران شرکت سهامی ذوب آهن حضور داشتند که یک میلیارد ریال برای...

]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/hgtxsk/ روایت رئیس جمهور از دیدارش با یکی از رهبران معروف آمریکا + فیلم http://www.sarkhat.com/fa/group/hgtxsk/ سیاسی Tue, 21 May 2019 16:57:11 -0700

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در حاشیه مراسم بهره برداری از چند طرح اقتصادی و زیربنایی در آذربایجان غربی خاطره ای جالب از دیدارش با یکی از رهبران معروف آمریکایی تعریف کرد.

 

 

بیشتر بخوانید: اظهار نظر ترامپ درباره جنگ با ایران

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/   خاطره حسن روحانی + فیلم... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/vtkpuf/ ترافیک هوایی از نمایی متفاوت + فیلم http://www.sarkhat.com/fa/group/vtkpuf/ سیاسی Tue, 21 May 2019 15:29:22 -0700

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، در دنیای کنونی علاوه بر زمین و خیابان، شاهد بروز ترافیک در آسمان و حتی فضا هم هستیم. در فیلم ذیل لحظه فرود و صعود دو هواپیمای مختلف را مشاهده می کنید.

 

 

 

بیشتر بخوانید: غرش جنگنده‌ها و بالگردهای رزمی در آسمان ایران

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/   ترافیک هواپیمایی + فیلم... ]]>
http://www.sarkhat.com/fa/group/blafvj/ قبلاً هم این را نوشته بودم و درست در آن زمانی نیز که همین شخص داشت چونان "قهرمان ملی" در عرصه دیپلماسی تبلیغ و ترویج می شد و اکنون نیز می نویسم که او را بیشتر باید یک پاانداز حکومت ولایی دید و ارزیابی کرد و نه فراتر از آن! او و ماننده هایش دارند با سرنوشت ملی ما بازی می کنند و برایشان، مطرح همانا ایران اسلامی است و نه ایران برای مردمانش http://www.sarkhat.com/fa/group/blafvj/ سیاسی Tue, 21 May 2019 15:09:12 -0700 قبلاً هم این را نوشته بودم و درست در آن زمانی نیز که همین شخص داشت چونان "قهرمان ملی" در عرصه دیپلماسی تبلیغ و ترویج می شد و اکنون نیز می نویسم که او را بیشتر باید یک پاانداز حکومت ولایی دید و ارزیابی کرد و نه فراتر از آن! او و ماننده هایش دارند با سرنوشت ملی ما بازی می کنند و برایشان، مطرح همانا ایران اسلامی است و نه ایران برای مردمانش
اخبار روزجناب ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در راستای وظیفه متقبله از سوی رئیس جمهور مطیع رهبر ولایی اش، اخیراً چیزی فرمودند در این مایه ها: ایران را تهدید نکنید که این، کشوری است جان بدر برده از حمله اسکندر مقدونی و چنگیز مغول! او اما، این را پوشیده نگهداشت و چیزی در باره اش نگفت که مانایی آن به کدامین قیمت بوده است؟! اندک مکث اما در فرمایش ایشان و نه حتی زیاده از حد کافیست تا به جوهر حقیقی یک چنین فرمایشی پی ببریم و بر خود بلرزیم.

۱) در ویرانگری هر دو آن تهاجمات طی تاریخ دیرینه سرزمین ایران نه تردیدی است و نه که جای کمترین بحث. در عین حال اما، برداشت از پیام ها و پیامدهای آنها نه تنها ناهمسان اند که کاملاً متفاوت و حتی متباین هستند. نکته نخست در این سخنان نیز همین است. اگر پسر فیلیپ مقدونی - این تازیانه خورده پارسیان- به انتقام پدر و جبران تحقیراجداد و آبایی خویش خواست تا هخامنشیان را با تاخت به هر دو سوی کرانه سند هند زیر نگین خویش بکشد، اما تموچین - این سردار بادیه نشین صحاری سرد – بعد ۱۲۰۰ سال تاریخی از آن واقعه در حیات تاریخی واحه ما پسینی ها فقط می خواست که چیرگی "عصبیت" قبیله ای خویش بر تمئن شهری را به رخ کشد و نعمت به غارت برد. اینها، دو پیامد بکلی متفاوت داشتند هر آیینه اگر نخواسته باشیم که تاریخ خویش را در"آریایی" اندیشی بخوانیم! فتوحات "آلکساندر"، چرخشی بود از عالی ترین نمود دولتمداری در شرق باستان به ساتراپ نشینی استحاله یافته نوع غربی که در ترکیبی از زور و خرد تجلی یافت. دومی اما، به تمامی نشانه مرگ شهر بود زیر ستور اسب صحرا! پراگماتیست اهل نماز و روزه ای چون محمد ظریف، یا تاریخ نخوانده است و یا یادش داده اند... ]]>