مهمترین اخبار فیلم

فراخوان رئیس کل بانک مرکزی برای پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز»
خبرگزاری جمهوری اسلامی

فراخوان رییس کل بانک مرکزی برای پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز»

عصر اعتبار - ۲ ساعت قبل
عصر اعتبار- رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی و دولت در زمینه مبارزه قاطع با موسسات غیرمجاز از کارکنان و نخبگان نظام بانکی خواست، ایده های خود را در پاسخ به سوال « چه راه کارهایی برای برچیده شدن زمینه شکل گیری مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه وجود دارد؟» تحت پویشی با عنوان «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» ارایه کنند.

آخرین اخبار فیلم

مصادیقی از استمرار اجرای سند 2030 نیافتیم
باشگاه خبرنگاران - ۴ روز قبل
باشگاه خبرنگاران - ۵ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۵ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۵ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۷ ساعت قبل