آرشیو اخبار - ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

فال حافظ نوروزی اوباما برای ریشه کنی دشمنی بین ایران و آمریکا

۱۳۹۱/۱۲/۲۹ اوباما در پیام نوروزی خود گفت: در این ایام نوروز همزمان با جمع شدن خانواده و دوستان در این نوروز بسیاری از شما به حافظ روی خواهید کرد که نوشت: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد. باراک...