"جایگزین توافق با ایران خودزنی است"

جهان نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

وی چشم انداز مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت که هر دو طرف به دنبال رسیدن به نتیجه هستند.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
جهان نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
جهان نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴