"جایگزین توافق با ایران خودزنی است"

جهان نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

وی چشم انداز مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت که هر دو طرف به دنبال رسیدن به نتیجه هستند.

منابع خبر