انتقال ۴ زندانی زندان مرکزی کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام

«آتنا دائمی» فعال حقوق کودکان کار و خیابان، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «مقیسه» به ۷ سال زندان محکوم شد. وی به دلیل حبس طولانی در انفرادی صدمات جسمی بسیاری دیده است
اخبار روز
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۴ زندانی از سالن ۲زندان مرکزی کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شدند. اسامی تعدادی از زندانیانی که جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی منتقل شده اند به قرار زیر می باشد: ۱ـ حسین توکلی از سالن ۲ زندان مرکزی کرج ۲ـ اصغر امیری…

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

رادیو زمانه - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴