مراسم تشییع پیکر شهید صانع ژاله ساعتی پیش آغاز ‌شد

مراسم تشییع پیکر دانشجوی شهید "صانع ژاله" آغاز شد.
واحد مرکزی خبر
خبر آنلاین - ۲۶ بهمن ۱۳۸۹

سیاست > انتخابات  - مراسم تشییع پیکر شهید صانع ژاله، از دانشجویان دانشگاه هنر تهران که در جریان حوادث روز ۲۵ بهمن به شهادت رسید، با حضور گسترده دانشجویان و مردم آغاز شد. به گزارش ایسنا، این مراسم از مقابل سر در دانشگاه هنر تا سر در دانشگاه تهران در حال برگزاری است. بر اساس اخبار منتشر شده، شهید صانع ژاله متولد سال ۶۳ از هموطنان کردزبان اهل پاوه و دانشجوی رشته نمایش دانشگاه هنر تهران بود که در حوادث روز ۲۵ بهمن به شهادت رسید. /۱۴۱۱۱

منابع خبر