نرخ واقعی دلار به نظر وزیر اقتصاد

جهان نیوز - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معادل ریالی ذخایر بلوکه شده در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است، گفت: بنابراین برای دو بار نمی توان از این پول ها در بودجه دولت استفاده کرد.

منابع خبر
نرخ واقعی دلار به نظر وزیر اقتصاد جهان نیوز - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴