موبایل بدهکاران چه زمانی قطع می‌شود؟

آفتاب - ۲۴ مهر ۱۳۹۴

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود دستورالعمل شفافی درباره پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه تصویب کرده است

منابع خبر