استفاده آمریکا از ابزارهای اقتصادی ظالمانه، تروریسم اقتصادی است

روحانی در اجلاس عدم تعهد: استفاده آمریکا از ابزارهای اقتصادی یک تروریسم اقتصادی است
فوتبالی‌ترین
جام جم - ۳ آبان ۱۳۹۸

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه جنبش عدم تعهد به پشتوانه‌ جمعیت فراوان و قلمرو وسیع و با توجه به آراء خود در مجامع بین‌المللی، می‌تواند قطب جدیدی از قدرت را در جهان چندقطبی آینده پایه‌گذاری کند، اظهارداشت: نیل به این هدف، نیازمند درک واقعیتهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و به‌کارگیری ابزارها و امکاناتِ نوینِ جهانِ امروز است

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۳ آبان ۱۳۹۸