تیتر کیهان از سخنان ظریف

عکس/تیتر کیهان از سخنان ظریف

فردا
جهان نیوز - ۲۵ مهر ۱۳۹۲

منابع خبر
تیتر کیهان از سخنان ظریف جهان نیوز - ۲۵ مهر ۱۳۹۲