وزارت خارجه سفر صالحی به بحرین را تکذیب کرد

سفر وزيرامور خارجه به بحرين تكذيب شد
خبرگزاری دانشگاه آزاد
ایلنا - ۱ آبان ۱۳۹۰

در حال حاضر هیچ‌گونه برنامه‌ای برای سفر دکتر علی‌اکبر صالحی ـ وزیر امور خارجه ـ به بحرین در دستور کار وزارت امور خارجه قرار ندارد. یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر منتشره از سوی برخی رسانه‌ها درباره سفر وزیر امور خارجه به بحرین را نادرست خواند. به گزارش ایلنا، این مقام آگاه در وزارت خارجه افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه برنامه‌ای برای سفر دکتر علی‌اکبر صالحی ـ وزیر امور خارجه ـ به بحرین در دستور کار وزارت امور خارجه قرار ندارد. پایان پیام

منابع خبر
تکذیب سفر وزیرامور خارجه ایران به بحرین خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ آبان ۱۳۹۰
سفر وزیرامور خارجه به بحرین تکذیب شد خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۱ آبان ۱۳۹۰