ایران: ایجاد سفارت مجازی آمریکا اعتراف به اشتباه است

وزارت خارجه: آمریکا با ایجاد سفارتخانه اینترنتی، به اشتباه خود اعتراف کرد
باشگاه خبرنگاران
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۷ آذر ۱۳۹۰

ایران سفارت مجازی آمریکا را مسدود کرده است. آمریکا این واکنش را نشانه عدم اعتماد مقامات جمهوری اسلامی به مردم خود می‌د‌اند. جمهوری اسلامی در مقابل ایجاد سفارت مجازی را “اعتراف آمریکا به اشتباه بزرگ خود” تعبیر می‌کند.

به گزارش دویچه وله، کاخ سفید از فیلتر شدن «سفارت مجازی آمریکا» در ایران به شدت انتقاد کرد. این سفارت‌خانه مجازی که سه‌شنبه (۱۵ آذر/ ۶ دسامبر) برای برقراری ارتباط با ایرانیان افتتاح شده بود، ساعاتی بعد از دسترس کاربران ایرانی خارج شد.

انتقاد آمریکا از «حصار الکترونیکی» به دور ایران

کاخ سفید چهارشنبه مسدود شدن تارنمای سفارت‌خانه مجازی خود در ایران را نشان دیگری از «تعهد (مقامات) ایران به کشیدن حصاری الکترونیکی نظارت و سانسور به دور مردم ایران» خواند.

سخنگوی کاخ سفید، جی کارنی جمهوری اسلامی را با اشاره به «تلاش سازمان‌یافته (مقامات ایرانی) برای کنترل آنچه مردم ایران می‌بیند و می‌شنود، آن‌هم در قرن بیست‌ویکم که تکنولوژی موجب توانمندی مردم سراسر جهان شده است»، این تلاش را محکوم به شکست دانست.

سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که آمریکا به برقراری ارتباط بر پایه احترام متقابل با مردم ایران مصمم است.

او در ادامه افزود: « دولت ایران باید به مردمش توضیح دهد چرا از توانایی دسترسی آنها به اطلاعات دلخواه‌شان هراس دارد.»

منابع خبر