سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی

سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۲ دی ۱۴۰۱منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۳ فروردین ۱۳۹۹