پزشک آستارایی دست قطع شده کشاورز تالشی را پیوند زد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

آستارا - ایرنا - دست جوان ۳۰ ساله تالشی که هنگام کار با کمباین قطع شده بود با عمل جراحی موفقیت آمیز پزشک آستارایی پیوند زده شد.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵