فراخوان سازمان اوقاف در زمینه حمایت از پایان نامه‌های ارشد ودکترا

فراخوان سازمان اوقاف در زمینه حمایت از پایان نامه‌های ارشد ودکترا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۲ تیر ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف استفاده بهینه از نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط دانشجویان در راستای تحقق رسالت و مأموریت‌های این سازمان؛ معاونت توسعه مدیریت، پشتیبانی و امور مجلس در نظر دارد از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله ‎های دکتری که موضوع پایان نامه و یا رساله دکتری خود را به موضوعات اعلام شده، اختصاص دهند، حمایت مالی کند.

در بخشی از فراخوانی که بر همین اساس منتشر شده آمده است: از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می‌نماید تا در زمینه موضوعات ذیل به تدوین پایان نامه و رساله بپردازند.

حوزه فرهنگی و اجتماعی:

۱ارشدتأثیر اجرای برنامه های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

۲ارشدنقش خادمین و هیأت امناء در رشد و شکوفایی بقاع متبرکه (موانع، مشکلات و راهکارها)

۳ارشدارائه مدل مشارکت اجتماعی و برون سپاری در حوزه های فرهنگی سازمان

۴ارشدبررسی و ارزیابی نقش امام زادگان در توسعه حوزه گردشگری و توریسم مذهبی

۵ارشدشناسایی و اولویت بندی نیازها و راهکارهای سوق دادن وقف های جدید به سمت نیازهای روز جامعه

۶ارشدبررسی و ارائه الگوی چگونگی تعامل با سازمانها و نهادهای بین المللی (مرتبط با وقف)

۷ارشدبررسی و ارائه راهکارهای جلب مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور در اجرای مسابقات قرآنی در سطح (شهرستانی، استانی، ملی و بین المللی)

۸ارشدشناسایی نیازها، ضرورت ها و راهبردهای نهاد وقف در حوزه سلامت و راهکارهای ترویج وقف در این حوزه

۹ارشدبررسی عملکرد NGOهای کار آفرین اجتماعی(به معنای اخص) در توسعه اشتغال و فقرزدایی در بستروقف

۱۰ ارشدراهکارهای افزایش نقش نهاد وقف و امور خیریه در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه

۱۱ ارشدبررسی قابلیت های نهاد وقف و امور خیریه در ترویج دین به شیوه های مدرن

۱۲ ارشدبررسی نقش وقف و امور خیریه در نظام سلامت جامعه (گذشته، حال، آینده)

۱۳ ارشدموانع وقف اموال نقدی و غیر ملکی و راهکارهای رفع آن موانع

۱۴ ارشدنقش و جایگاه بقاع متبرکه در تعلیم و تربیت اسلامی (چالش ها-راهکارها)

۱۵ ارشدبررسی و ارائه الگوی نقش بقاع متبرکه در حفظ و ارتقای هویت فرهنگی - دینی مناطق مختلف کشور

۱۶ ارشدارئه الگوی هم افزائی فعالیت های خیرخواهانه در بخش های دولتی و غیر دولتی

۱۷ دکتری بررسی نقش آموزش عالی در ارتقاء جایگاه وقف و شناسایی چالش های این حوزه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل آنها

۱۸ دکتری طراحی مدل افزایش نقش و جایگاه وقف و امور خیریه در توسعه محیط زیست و راهکارهای ارتقاء آن

۱۹ دکتری بررسی و تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور فرهنگی و اجرای نیات درسازمان اوقاف و امور خیریه

۲۰ ارشدتدوین مدل مطلوب مدل نهادینه سازی جایگاه نهاد وقف در پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

۲۱ ارشدتبیین جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و راهکارهای تقویت آن

۲۲ ارشدراهکارهای افزایش اثربخشی و ارتقاء بهره وری در حوزه اجرای نیات واقفین

۲۳ ارشدبررسی امکان سنجی برون سپاری اجرای نیات واقفین با محوریت واسپاری اجرای نیات به خیریه ها

۲۴ ارشدبررسی تاثیر اجرای امینانه نیات واقفین بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه وراهکارهای بهبود آن

۲۵ ارشدبررسی و ارزیابی سامانه جامع موقوفات در حوزه اجرای امینانه نیات واقفین و ارائه راهکارهایی جهت یکپارچه سازی امور

۲۶ ارشدبررسی و ارائه الگوی ساماندهی و بهینه سازی اجرای نیات واقفین

۲۷ ارشدبررسی آینده پژوهی موسسات خیریه در ایران با رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۲۸ دکتری بررسی و ارزیابی کارآفرینی اجتماعی و نمونه های موفق آن در ایران

۲۹ ارشدبررسی نقش و سهم موقوفات در آمایش مطلوب سرزمینی

۳۰ ارشدبررسی و ارائه مدل گرایش موقوفات به مراکز و مجموعه های دانش بنیان

۳۱ ارشدنقش موقوفات در بازار کار و تاثیر آن به عنوان یک مولد کار آفرین

۳۲ ارشدبررسی علل عدم پرداخت حقوق موقوفات توسط اشخاص و نهادها

۳۳ ارشدمراحل تغییر نگرشهای مردمی به سازمان اوقاف از آغاز تا کنون و شناسایی پارامترهای تاثیرگذار در هر دوره

۳۴ ارشدآینده شناسی وقف و راهکارهای مطلوب در جهت مسائل اولویت دار جامعه با تاکید بر بیانیه گام دوم

۳۵ ارشدبررسی مدل مطلوب در ترغیب حداکثری مردم به وقف های مشارکتی

۳۶ ارشدبررسی جایگاه موقوفات و بقاع متبرکه در اطلس اجتماعی کشور

۳۷ ارشدبررسی عوامل عدم مشارکت مردم برای کمک به بازسازی و عمران بقاع متبرکه

۳۸ ارشدبررسی و تحلیل عدالت رویه¬ای و رفتار شهروندی در حفظ موقوفات و ایجاد وقف جدید

حوزه عمران و معماری

۳۹ ارشدبررسی و تأثیر احیای بناهای موقوفه تاریخی در حفظ و ماندگاری موقوفات

۴۰ ارشدنقش وقف در توسعه فیزیکی شهرها و روستاها

۴۱ ارشدبررسی و راهکارهای متناسب سازی کاربری بناهای وقفی با نیازهای روز جامعه

۴۲ ارشدبررسی نقش اراضی وقفی در توسعه فیزیکی شهرها (فرصتها و تهدیدها)

۴۳ ارشدنقش اراضی وقفی در تعیین کاربری اراضی شهرها

۴۴ ارشدروش های مقاوم سازی بناهای تاریخی (مطالعه موردی ساختمان امامزادگان و مساجد)

۴۵ ارشدتاثیر اثر خاک و سازه و میانقاب بر مقاوم سازی سازه های موقوفات و بقاع متبرکه در زلزله

۴۶ ارشدبررسی رابطه استفاده از سازه های هوشمند در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و جلوگیری از اتلاف انرژی

حوزه قرآنی

۴۷ ارشدطراحی مدل اثر بخش پیرامون نحوه تبلیغ و ترویج مسابقات قرآنی (تعیین سطوح مختلف، رسانه های مکتوب و…، محیط ها و…)

۴۸ ارشدراهکارهای ترویج موقوفات قرآنی و ترغیب مردم به وقف در حوزه قرآن کریم

۴۹ ارشدکارکردهای مختلف مسابقات قرآنی و آسیب ها و چالش های پیش روی آن

۵۰ ارشدآسیب شناسی برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت طرح تربیت حافظان قرآن کریم در کشور

۵۱ دکتری طراحی نظام جامع برگزاری محافل انس با قرآن کریم با رویکرد تأثیر گذاری حداکثری در جامعه (اعم از کرسی تلاوت، محافل مجلسی، ترتیل خوانی، جزء خوانی و…)

۵۲ دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه

۵۳ دکتری مطالعه تطبیقی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم (سایر کشورها) از حیث سیاست‌های کلان، فرآیندهای اجرایی و امور فنی.

۵۴ دکتری تهیه و تدوین طرح جامع آموزش و ارتقای سطح نخبگان قرآنی (اعم از متسابقین و داوران مسابقات قرآنی) در سطوح مختلف.

۵۵ دکتری تدوین مدل مطلوب توسعه وقف و امور خیریه در گسترش و فراگیری حفظ قرآن کریم در کشور

حوزه مدیریتی

۵۶ ارشدراهکارهای توسعه وقف با بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی

۵۷ ارشدتدوین مدل مطلوب (بهینه) مدیریت پیمان و نحوه برون سپاری امور خدمات هفت گانه پشتیبانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

۵۸ دکتری طراحی نظام فنی و اجرایی وقف

۵۹ ارشدمدیریت ارتباط با ارباب رجوع در سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره گیری از داده کاوی و روش های نوین

۶۰ دکتری استاندارد سازی فرایندهای سازمان اوقاف و امور خیریه

۶۱ ارشدنقش تکنولوژی¬های جدید در مدیریت موقوفات و اماکن مذهبی

۶۲ ارشدبررسی الویت های سرمایه گذاری در موقوفات

۶۳ ارشدبررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی بکارگیری کارشناسان خبره و رسمی دادگستری برای تخمین اجاره بهای املاک وقفی

حوزه اوقافی و حقوقی

۶۴ ارشدتدوین جایگاه مطلوب سازمان اوقاف و امور خیریه در تعامل با سایر دستگاهها

۶۵ ارشدشناسایی علل عدم اقبال عمومی مردم به خرید و فروش اعیانی موقوفات و راهکارهای حل مشکلات آن

۶۶ ارشدبررسی روشها راهکارهای وصول مال الاجاره و پذیره به موقع موقوفات از مستاجرین

۶۷ ارشدارائه شیوه های نوین به منظور استفاده بهینه از رقبات مسلوب المنفعه (اب انبارها / حمام ها…)

۶۸ ارشدبررسی اهمیت متن کاوی وقف نامه ها و متون سازمانی

۶۹ ارشدبررسی موانع حقوقی در اداره مطلوب موقوفات استان و راه های رفع آن موانع

۷۰ دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه

۷۱ دکتری تدوین الگوی مطلوب در مدیریت و تولیت وقف

۷۲ دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور ثبتی و اسنادی سازمان اوقاف و امور خیریه

۷۳ دکتری راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش پرونده های وقفی در مراجع قضایی

۷۴ دکتری تحلیل جامعه شناختی بازخورد شیوه هزینه کرد درآمد موقوفات و بقاع متبرکه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه

۷۵ ارشدبررسی نقش و جایگاه موقوفات در توسعه اشتغال پایدار با رویکرد افزایش تاثیر موقوفات بر ایجاد اشتغال

۷۶ دکتری امکان سنجی واگذاری مدیریت موقوفات به موسسات و نهادهای مرتبط و کاهش تصدی گری کلان سازمان اوقاف

۷۷ دکتری تدوین مدل مطلوب مبارزه با پدیده خشکسالی و کاهش آبهای زیرزمینی مرتبط با موقوفات زراعی مناطق کویری ایران

۷۸ ارشدآسیب شناسی قوانین و مقررات شهرداری ها در رابطه با حقوق موقوفات

۷۹ ارشدبررسی جایگاه امین در موقوفات متصرفی با توجه به مفاد ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف

۸۰ ارشدوضعیت تولیت در شرایط حجر متولی با توجه به مفاد ماده ۸۰ قانون مدنی در متولی محجور

حوزه بهره وری اقتصادی

۸۱ ارشدارزیابی روش های مشارکت در احیا و سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی

۸۲ ارشدشناخت (ابعاد کامل) جایگاه واقعی وقف در نظام اقتصادی کشور (با توجه به مبانی فقه اسلام، چشم انداز وقف، اقتصاد مقاومتی)

۸۳ دکتری امکان سنجی تشکیل و تکمیل زنجیره تأمین نهاده ها و محصولات کشاورزی حوزه وقف

۸۴ دکتری تدوین الگوی مطلوب در تعامل و استفاده از ظرفیت موقوفات غیر متصرفی و متولیان این نوع از موقوفات

۸۵ دکتری برنامه و الگوی بهینه جهت توسعه و افزایش سرمایه گذاری در سایر حوزه های اقتصادی (به غیراز مسکن، تجارت، صنعت و کشاورزی) با استفاده از ظرفیت و شرایط موقوفات مربوطه (درمانی، آموزشی، بهداشتی و…)

۸۶ دکتری طراحی الگوی یکپارچه حضور، توسعه و افزایش سرمایه گذاری (تنوع بخشی و تشکیل سبد سرمایه گذاری) در بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به انواع کاربری موقوفات

۸۷ دکتری تدوین الگوی بهینه برون سپاری فعالیت های اقتصادی با هدف کاهش تصدی گری

۸۸ ارشدتدوین مدل نهادینه سازی جایگاه کشاورزی به منظور ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی

۸۹ ارشدبررسی آسیب های تفکیک و خرد کردن زمین های زراعی وقفی با توجه به سیاست یکپارچه سازی و تسطیح اراضی زمین های زراعی در کشور

۹۰ ارشدارائه راهکارهای ایجاد و توسعه موقوفات در زمینه انرژی های تجدید ناپذیر

۹۱ ارشدبررسی تاثیر بهره وری موقوفات کشاورزی بر افزایش تولید و اقتصاد مقاومتی

۹۲ ارشدبررسی نقش موقوفات در توسعه کشاورزی و رابطه آن با اشتغال زائی

۹۳ دکتری تدوین مدل بهینه مدیریت درآمد های موقوفات به منظور افزایش حداکثری بهره وری از موقوفات

۹۴ ارشدبررسی چالش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در موقوفات و راهکارهای رفع آن

۹۵ ارشدشناسایی روش های سودآور سرمایه گذاری در موقوفات و تعیین نوع سرمایه گذاری، مراحل و میزان سودآوری آنها

۹۶ ارشدبررسی رابطه سیستم اطلاعات GIS و بروز رسانی اطلاعات رقبات در بهره وری موقوفات

۹۷ دکتری ارائه الگوهای مطلوب جهت تسهیل پیوست نگاری فرهنگی، زیست محیطی و اقتصاد مقاومتی در طرح¬های احداث و توسعه موقوفات

۹۸ ارشدراهکارهای عملیاتی ایجاد آب شیرین کن با استفاده از ظرفیت موقوفات (آب انبارها)

۹۹ ارشدبررسی نقش نیّات واقفین و ارائه الگوی مناسب در توسعه پایدار وقف

۱۰۰ دکتری بررسی راهکار حمایت حوزه های وقفی از طرحهای دانش بنیان در راستای برون رفت از بحران اقتصادی جامعه

حوزه فناوری اطلاعات

۱۰۱ ارشدامنیت شبکه و رد یابی ویروس و هکرها در سامانه های سازمانی

۱۰۲ ارشدبررسی رفتار کاربران در استفاده از نرم افزارهای سامانه جامع با رویکرد داده کاوی

۱۰۳ ارشدکاربرد داده کاوی به منظور ایجاد مدیریت دانش در سامانه های اطلاعاتی سازمان اوقاف

۱۰۴ ارشداستفاده از داده کاوی در بهبود مدیریت سامانه اطلاعاتی سازمان اوقاف

۱۰۵ ارشدتشخیص خطا و مشکلات داده ای در سیستم های اطلاعاتی سازمان اوقاف بر اساس داده کاوی

۱۰۶ دکتری ترسیم نقش و جایگاه مطلوب وقف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری (بایدها، قابلیت ها، جذابیت ها)

۱۰۷ دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری فعالیت های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه

۱۰۸ دکتری تشخیص خطا و کشف تخلفات در تراکنش های مالی با استفاده از الگوریتم های یادگیر

۱۰۹ دکتری بررسی قراردادها و تشخیص سود و یا زیانده بودن آنها با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی

۱۱۰ دکتری نقش و جایگاه دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات ICT روستایی و راهکارهای عملیاتی کردن آن

۱۱۱ دکتری بررسی تراکنش های مالی موقوفات و بقاع متبرکه و تشخیص سرمایه گذاری های صحیح با استفاده از الگوریتم¬های باورعمیق (Deep Learning )

۱۱۲ دکتری طراحی مدل مناسب برای تسهیل فرآیند توسعه نرم افزاری متناسب با نیازهای رده های تخصصی سازمان

۱۱۳ ارشدارائه مدل پیشگیری از فساد اداری با ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد مدیران

۱۱۴ ارشدبررسی و ارائه مدل روشهای بروز تکنولوژی در جهت تعمیر و حفظ و نگهداری اعیان موقوفات

حوزه روابط عمومی

۱۱۵ دکتری بررسی و ارائه الگوی ایجاد وقف‌های بین‌المللی بابیت کوین

۱۱۶ ارشدبررسی و ارائه الگوی ایجاد شبکه‌های اجتماعی وقف

۱۱۷ ارشدبازاریابی اجتماعی وقف (ایجاد دغدغه برای مردم و راه‌حل توسط خود آن‌ها)

شرایط حمایت از پایان نامه

الف- در راستای اهداف، ماموریتها و سیاستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان باشد.

ب- موضوعات مربوط به سازمان می بایست در جهت راه های جدید برای توسعه و حمایت و یا رفع معضلات عمومی مربوط به سازمان باشد.

ج- کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.

د- به دور از کلی نگریها بوده و بتواند نتایج دقیق و ملموسی ارائه نماید.

ه – کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه و رساله را با هماهنگی سازمان انجام شده باشد.

نحوه پرداخت

۱.پ ایان نامه و رساله پس از بررسی و تایید گروه پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه و اولویت بندی از نظر محتوا از حمایت مالی برخوردار می شوند.

۲. از پایان نامه و رساله پس از دفاع و انجام اصلاحات و ارائه مجلدات و فایل های آن حمایت می شود.

نکات قابل توجه

۱- دانشجو می بایست عنوان و موضوع تحقیق را با هماهنگی گروه پژوهش سازمان تدقیق وانتخاب نماید.

۲- دانشجو موظف است پس از آگاهی از تأیید عنوان در سازمان، نسبت به تصویب موضوع و ابلاغ موضوع در دانشگاه اقدام نموده و پروپوزال اولیه را ارسال نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).

۳- دانشجو موظف است پس از دریافت تأییدیه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه اقدام

نماید .۴- دانشجو موظف است گزارش روند پیشرفت پایان نامه را به گروه پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نیاز با شرکت در جلسات بررسی پایان نامه، گزارش مذکور را حضوراً ارائه نماید.

تبصره: از پایان نامه هایی که به اتمام رسیده و یا بدون هماهنگی با گروه پژوهش سازمان انجام شود، حمایت نمی شود.

۵- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع، موضوع را به سازمان اطلاع داده و دعوت نماید تا در صورت ضرورت به تشخیص واحد پژوهش نماینده ای از سازمان در جلسه دفاع شرکت نماید.

۶- دانشجو می بایست پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و نهایی شدن آن، موارد زیر را در اختیار سازمان قرار دهد:

الف-سه نسخه از پایان نامه مجلد شده به همراه فایل WORD و PDF آن.

ب- ارائه خلاصه پایان نامه در حداقل ۲ و حداکثر ۴ صفحه (در خلاصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجرای آن برای سازمان، نوشته شود)

آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امورخیریه، اداره کل برنامه ریزی، نظارت و تحول سازمانی گروه پژوهش تلفن: ۶۴۸۷۲۴۰۲ - ۶۴۸۷۲۴۰۶

سایت:oghaf.ir

پست الکترونیکی:

Research.oghaf@yahoo.com

pajoohesh@oghaf.ir

منابع خبر

اخبار مرتبط