قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی!

جهان نیوز - ۲۰ خرداد ۱۳۹۲

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه پیوست فرهنگی ارائه خدمات تماس تصویری موبایل در دست بررسی این مرکز قرار دارد، گفت: اپراتور سوم تلفن همراه تا زمانی که این پیوست فرهنگی تدوین و ابلاغ نشود نمی تواند و نباید خدمات تماس تصویری داشته باشد.

منابع خبر
قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی! جهان نیوز - ۲۰ خرداد ۱۳۹۲
قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی پیک ایران - ۲۰ خرداد ۱۳۹۲
قطع تماس تصویری رایتل تا اطلاع ثانوی عصر ایران - ۲۰ خرداد ۱۳۹۲