جریمه دیرکرد وام کشاورزان بخشیده شود

جریمه دیرکرد وام کشاورزان بخشیده شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۹ روز قبلدریافت ۷ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: جریمه

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز