بی خبری از وضعیت دانشجویان بازداشتی کرد دانشگاه تهران

بی خبری از وضعیت دانشجویان بازداشتی کرد بعد از تجمع اعتراضی به حکم اعدام احسان فتاحیان در دانشگاه تهران
پیک ایران
نوروز - ۲ آذر ۱۳۸۸

محل نگهداری و وضعیت دانشجویان بازداشتی کرد که بعد از تجمع اعتراضی به حکم اعدام احسان فتاحیان در دانشگاه تهران بازداشت شدند، هنوز مشخص نیست. به دنبال تجمع اعتراضی دانشجویان کرد که در تاریخ ۲۵ آبان ماه در مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، هفت نفر از دانشجویان در بیرون از دانشگاه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و هنوز از موارد اتهامی و محل نگهداری آنان خبری در دست نیست. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، اسامی دانشجویان بازداشت شده عبارت اند از: ۱- احمد اسماعیلی دانشجوی حسابرسی دانشگاه امور اقتصادی ۲- آمانج رحیمی دانشجوی مدیریت بیمه دانشگاه امور اقتصادی ۳- عبدالله عارفی دانشجوی دانشگاه علامه ۴- پخشان عزیزی دانشجوی مددکاری اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی ۵- لیلا محمدی دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه الزهرا ۶- سروه ویسی دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه الزهرا ۷- هژار یوسفی دانشجوی مهندسی کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی. لازم به ذکر است بعد از بازداشت این دانشجویان سیزده نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه به رئیس مجلس، وزیر علوم و معاونت امور مجلس ناجا خواستار مشخص شدن محل بازداشت و آزادی هرچه سریعتر این دانشجویان شدند

منابع خبر