همکاری جدید دو مرکز فرهنگی برای دیجیتال‌سازی و تبادل اطلاعات علمی در حوزه کتاب

همکاری جدید دو مرکز فرهنگی برای دیجیتال‌سازی و تبادل اطلاعات علمی در حوزه کتاب
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۶ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش خبرآنلاین، بر پایه این تفاهم نامه و به دنبال درخواست کتابخانه مرکزی برای تقویت منابع دیجیتالی خود، مقرر شد تا موسسه، کتابخانه را در این زمینه کمک کرده و نتیجه تحقیقات و انتشارات خود را نه فقط در عرصه کتاب فیزیکی بلکه به صورت فایل های دیجیتال در اختیار دانشجویان و استادان دانشگاه تهران قرار دهد.

در این تفاهم نامه، تبادل فایل های دیجیتالی و استفاده از امکانات مشترک میان این دو مرکز در دستور کار قرار گرفته و در شرایطی که دانشجویان و استادان امکان رفت و آمدشان به کتابخانه محدود است، زمینه استفاده از فایل های دیجیتالی در چارچوب توافق نامه فراهم خواهد شد.
یکی از موسسات فعال وابسته به وزارت علوم، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی است که طی سالهای گذشته، با انتشار بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی و شاخه های مختلف آن به خصوص مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ؛ علم وفناوری فعال بوده است. این پژوهشها در قالب تألیف و ترجمه به صورت کتاب منتشر شده و از این پس امکان استفاده از آنها، صرفا برای مطالعه، در وبسایت کتابخانه مرکزی فراهم خواهد شد.

/۶۲۶۲

منابع خبر