ویدئو/ شادی مردم در صعود ایران به جام جهانی: نیروی انتظامی سبز تو هم قشنگه + عکس

صعود به جام جهانی از کف خیابان‌های شهر
تابناک
کلمه - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

چکیده :نیروی انتظامی کشورمان نیز این روزها در شادی مردم شریک است. با آنها می خندد و در این جشن ملی پا به پای مردم به ترافیک نظم می دهد و در جهت رفاه شهروندان حرکت می کند. برای مردمی که سابقه شیرینی از حضور نیروهای انتظامی در خیابان ندارند، این صحنه ها به یاد ماندنی است. اما در کنار همه این مهربانی ها باز در برخی از مناطق کشور گزارش هایی رسیده که مردم مورد حمله قرار گرفته اند. .

"با آنها می خندد و در این جشن ملی پا به پای مردم به ترافیک نظم می دهد و در جهت رفاه شهروندان حرکت می کند"به گفته شاهدان عینی در رشت سرود یار دبستانی، و شعار "امشب شب شادیه، جای ندا خالیه" باعث حمله نیروهای پلیس به مردم شده است. همچنین گفته شده که در برخی از مناطق از گاز اشک آور و فلفل استفاده شده است. امید است که لباس سبز نیروی انتظامی آرامش و نظم را برای مردم به ارمغان بیاورد و با کسانی که این شادی های بیکران را با تلخ می کنند، برخورد قانونی صورت...

نیروی انتظامی کشورمان نیز این روزها در شادی مردم شریک است. با آنها می خندد و در این جشن ملی پا به پای مردم به ترافیک نظم می دهد و در جهت رفاه شهروندان حرکت می کند. برای مردمی که سابقه شیرینی از حضور نیروهای انتظامی در خیابان ندارند، این صحنه ها به یاد ماندنی است.

اما در کنار همه این مهربانی ها باز در برخی از مناطق کشور گزارش هایی رسیده که مردم مورد حمله قرار گرفته اند. به گفته شاهدان عینی در رشت سرود یار دبستانی، و شعار “امشب شب شادیه، جای ندا خالیه” باعث حمله نیروهای پلیس به مردم شده است. همچنین گفته شده که در برخی از مناطق از گاز اشک آور و فلفل استفاده شده است.  امید است که لباس سبز نیروی انتظامی  آرامش و نظم را برای مردم به ارمغان بیاورد و با کسانی که این شادی های بیکران را با تلخ می کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.

اشتراک‌گذاری:

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲