نبض آتشفشان کنگو در دست زمین‌شناسان

خبرگزاری مهر - ۱۶ تیر ۱۴۰۰

آتشفشان نیراگونگو در شرق کنگو که در هفته‌های پیش فعال شده بود، اکنون مکانی است که زمین‌شناسان را به سوی خود می‌خواند. گروهی از کارشناسان به کمک راهنمایان و محافظان محلی خود را به دهانه آتشفشان رساندند تا با عکس‌برداری و لرزه‌نگاری، فعالیت آن را رصد کنند. آنها می‌خواهند نبض این اژدها را که هنوز از دهانش دود و خاکستر بیرون می‌آید، بگیرند. در ماه گذشته فوران گدازه و سرازیر شدن رودهای آتشین از این دهانه، ساکنان یک شهر را مجبور به تخلیه خانه‌های خود کرد.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۷ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۷ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۶ تیر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۶ تیر ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۱۶ تیر ۱۴۰۰