نظرات متناقض و انحرافی خلیل ملکی درباره دکترمصدق!! تحریف تاریخ٬ منصور بیات زاده ـ بخش سوم

گویا - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

نظرات متناقض و انحرافی خلیل ملکی درباره دکترمصدق!! تحریف تاریخ٬ منصور بیات زاده ـ بخش سوم »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » روشن است که برپایه ایدئولوژی مارکسیستی و یا خواستهای انقلابی می توان سیاست و عملکرد دکترمصدق را به نقد کشید و علیه آن به مبارزه پرداخت و دست به روشنگری زد، شیوه کاری که در بعضی موارد، خلیل ملکی به زعم خود مورد استفاده قرار داده است.

منابع خبر