سینما «امید» مردم ایلام را ناامید کرد

سینما «امید» مردم ایلام را ناامید کرد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۹ اسفند ۱۳۹۹دریافت ۶ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: سینما ایلام امید

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۹ اسفند ۱۳۹۹