محکومیت ظالمانه پخش کننده کپسول آتشنشانی در اعتراضات آبان ۹۸ به دو سال و نیم زندان

کلمه - ۱۸ آذر ۱۳۹۹

چکیده :شغل رضا پخش کپسول های آتشنشانی است، غروب روز ۲۶آبان درمسیر بازگشت به خانه درجاده ملارد با جمعیتی مواجه می شود که جاده را بسته بودند، نه راه پیش داشته و نه راه پس، توی ماشین می نشیند و جز دو دفعه که به بارش سر می زند از ماشین پیاده نمی شود، با باز شدن راه راهی خانه اش می...

رضا شهبازی ۴۳ ساله، ساکن ملارد و پدر یک دختر ۲ساله و یک پسر ۸ساله است. رضا سه روز پیش برای تحمل دو سال و نیم حبس به ‎زندان تهران بزرگ رفت. او جدیدترین متهم اعترضات آبان ۹۸ است که حکم گرفته و زندانی می شود.

شغل رضا پخش کپسول های آتشنشانی است، غروب روز ۲۶آبان درمسیر بازگشت به خانه درجاده ملارد با جمعیتی مواجه می شود که جاده را بسته بودند، نه راه پیش داشته و نه راه پس، توی ماشین می نشیند و جز دو دفعه که به بارش سر می زند از ماشین پیاده نمی شود، با باز شدن راه راهی خانه اش می شود!

هفت روز بعد تلفنش زنگ می خورد و شخصی سفارش کپسول می دهد، پس از توافق راهی آدرس اعلامی شده و آنجا توسط مأمورین پلیس امنیت بازداشت می شود، ظاهرا ماموران بیم فرار وی را داشته اند و برای همین نقش خریدار را بازی می کنند و به ذهنشان خطور نکرده که اگر رضا از نظر خودش خطائی کرده و خود را در معرض بازداشت می دانست به روال همیشگی سر کارش نمی رفت! پس ازدو ماه بازداشت موقت توسط قاضی برجسته در شهریار به دو سال ونیم زندان محکوم می شود،‎ قاضی زرگر نیز در دادگاهتأیید نظر”ش! حکم او را تأیید می کند، در تمام این مراحل رضا از حق داشتن وکیل محروم بوده است!

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز