عدالت به صلح اعتبار و معنا می‌دهد

خبرگزاری فارس - ۸ بهمن ۱۳۹۱

دکتر عامری،دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی به همراه تعدادی از اعضای این مجمع روز  یکشنبه در قم با آیت الله جوادی آملی دیدار کردند.در این دیدار آیت الله جوادی آملی طی سخنانی به مکمل بودن علم و دین اشاره کرد و اظهار  داشت: این دو بدون هم قابل دفاع  نیستند.  به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی صلح اسلامی، وی با اظهار امیدواری این نکته که جهان به سمت صلح عادلانه حرکت کند گفت: تبیین گفتمان صلح عادلانه منوط به اشراف بر مثلث منبع، مبنا و مواد حقوقی است و اسلام به دلیل توجه ویژه به منبع وحی ظرفیت های منحصر به فردی برای روشن سازی مبنا و مواد حقوقی دارد ، چیزی که غرب از آن محروم است.  با اعتقاد حضرت آیت الله جوادی آملی ، در میان مبانی حقوقی ، بهترین آن «عدل»است .عدل یعنی قراردادن هر چیز در جای خود و تعیین جای هر چیز یا شخص از طریق رجوع به منبع حقوقی ممکن است این امر در صلاحیت خالق انسان واشیاء است. از این رو تعیین محتوا و مصداق یا معیارهای عدل با شناخت اراده و حکم الهی ممکن است. وی افزود : صلح به معنای سازش است نه سوزش و عدالت به صلح اعتبار و معنا می دهد که صلح عادلانه در صورت فعالیت و پژوهش علمی حول سه محور منبع و مبنا و مواد حقوقی مورد اقبال بیشتر جهانی قرار خواهد گرفت.

"وی افزود : صلح به معنای سازش است نه سوزش و عدالت به صلح اعتبار و معنا می دهد که صلح عادلانه در صورت فعالیت و پژوهش علمی حول سه محور منبع و مبنا و مواد حقوقی مورد اقبال بیشتر جهانی قرار خواهد گرفت" در ابتدای این دیدار دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن تشریح اهداف مجمع جهانی صلح اسلامی و تبیین ایده گفتمان صلح عادلانه گفت: مجمع جهانی صلح اسلامی با طرح گفتمان صلح عادلانه تلاش دارد تا آسیب های فراروی صلح جهانی را برطرف کند و گفتمان نوینی به روی جامعه نخبگی و مجامع مدنی بگشاید.  وی تأکید کرد جهان اسلام با تشریح و تبیین این گفتمان که برگرفته از مفاهیم متعالی در آموزه های اسلامی و همچنین دارای مبنا و مقبولیت در دیگر ادیان توحیدی است نه تنها می تواند به بیداری اسلامی عمق و حوزه جدیدی ببخشد، بلکه قادر است منزلت جهان اسلام در جهان امروز را دگرگون کند .  دکتر  عامری در ادامه به فعالیت مجمع جهانی صلح اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی اشاره کرد و افزود: این مجمع با بهره مندی از نظرات جامعه نخبگی و اندیشمندان داخلی و خارجی توانسته ضمن مشارکت فعال در فرآیند اندیشه ورزی برای تحقق صلح واقعی و عادلانه در جهان معاصر و آینده ای اطمینان بخش برای بشریت به دور از خشونت ها و درگیری ها در عرصه بین المللی مشارکت و حضور فعال داشته باشد که برگزاری کنفرانس جهان اسلام قربانی تروریسم و کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه و کنفرانس های بین المللی در کشورهای هند، کانادا، اتریش و ترکیه در این راستا ارزیابی می شود .

منابع خبر