عدالت به صلح اعتبار و معنا می‌دهد

خبرگزاری فارس - ۸ بهمن ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: آیت‌الله جوادی آملی گفت: صلح به معنای سازش است نه سوزش و عدالت به صلح اعتبار و معنا می‌دهد که صلح عادلانه در صورت فعالیت و پژوهش علمی حول سه محور منبع و مبنا و مواد حقوقی مورد اقبال بیشتر جهانی قرار خواهد گرفت

منابع خبر
عدالت به صلح اعتبار و معنا می‌دهد خبرگزاری فارس - ۸ بهمن ۱۳۹۱
"عدالت به صلح اعتبار و معنا می دهد" جهان نیوز - ۸ بهمن ۱۳۹۱
عدالت به صلح اعتبار و معنا می دهد خبرگزاری مهر - ۸ بهمن ۱۳۹۱