اولین بودجه دولت رئیسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا؟

اولین بودجه دولت رئیسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۰ آذر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست تخصصی خبرآنلاین با موضوع "اولین بودجه دولت رئیسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا؟" امروز ساعت ۶ عصر در کلاب هاوس خبرآنلاین بر گزار می شود.

لینک ورود به نشست اینجا است.

۲۲۳۲۲۷

منابع خبر