نماینده قم در مجلس: روز دانشجو، روز آمریکاستیزی و عدالتخواهی است

اتحادیه آزاد کارگران ایران با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، با اعلام همبستگی و همراهی با جنبش دانشجوئی و بیانیه فراگیر آنان، مصرانه خواهان پایان دادن به فضای امنیتی در دانشگاه هاست
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ آذر ۱۳۹۵


در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو، جنبش دانشجوئی ایران با درایتی کم نظیر و در صفی متحد و یکپارچه، بار دیگر با قامتی استوار رویکرد ظلم ستیزانه و آزادیخواهانه ی خود را در برابر وضعیت موجود، طی بیانیه ای مبسوط و فراگیر در مقابل حکومت گران گذاشته است.

این بیانیه، کیفرخواست فرزندان جوان، مسئول و آگاه ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران از کل شرایط و ساختاری است که طی نزدیک به چهار دهه گذشته، همه ی بنیانها و بدیهی ترین ملزومات دوام و بقا یک جامعه انسانی، از امنیت شغلی تا تامین حداقلی از معاش و بهداشت و درمان و مسکن تا احساس خوشبختی و بهروزی و امنیت و آسایش را از بین برده و هرگونه فریاد آزادیخواهی و عدالت طلبی را با زندان و سرکوب پاسخ داده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، به همه دانشجویان و تشکلهای صنفی آنان در سراسر کشور درود می فرستد و با اعلام همبستگی و همراهی با جنبش دانشجوئی و بیانیه فراگیر آنان، مصرانه نسبت به پایان دادن به فضای امنیتی در دانشگاهها و حق دانشجویان سراسر کشور برای برگزاری آزادنه مراسم روز ۱۶ آذر پای می فشارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۵ آذر ماه ۱٣۹۵

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر