اعتصابات سراسری / خیابان فلسطین مشهد، کرمانشاه و بابل

پیک ایران - ۲۵ آبان ۱۴۰۱

 اعتصابات سراسری / خیابان فلسطین مشهد، کرمانشاه و بابلفیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر

اخبار مرتبط

جام جم - ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
پیک ایران - ۵ آبان ۱۴۰۱
تابناک - ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
هرانا - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تابناک - ۱۴ تیر ۱۳۹۹
آفتاب - ۲۰ مهر ۱۴۰۱