تشکیک روزنامه حامی دولت در آمارهایی که وزیر کار از ایجاد اشتغال می دهد/ مرجع آماردهی نباید وزارت کار باشد

تشکیک روزنامه حامی دولت در آمارهایی که وزیر کار از ایجاد اشتغال می دهد/ مرجع آماردهی نباید وزارت کار باشد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۵ بهمن ۱۴۰۱

اصرار بر ایجاد اشتغال در شرایطی که برنامه توسعه صنعتی کشور مشخص نیست، می تواند مسیر ما را به سمت نامشخصی سوق دهد و اشتغالی را ایجاد کند که ناپایدار باشد. این مسئله اگر با آمارزدگی همراه و قرار باشد عدد خاصی هدف تحقق قرار گیرد و مرجع آماری آن نیز به جای مرکز تخصصی مثل مرکز آمار ایران، وزارت کار باشد، مسیر نادرستی را پیش روی سیاست گذاران قرار می دهد. در نتیجه آمار اشتغال زایی ملاک قرار می گیرد، در حالی که مهم خالص اشتغال است و نتیجه این می شود که وزارت کار از ایجاد یک میلیون شغل در یک سال اخیر خبر می دهد، اما گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری نشان می دهد که در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۵۳۵ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است. این تفاوت نشان می دهد که در صورت درست بودن آمار ایجاد یک میلیون شغل در یک سال اخیر، ۴۶۵ هزار شغل از مشاغل موجود نیز از چرخه بازار کار خارج شده اند.

به نظر می رسد باید تجدیدنظر جدی در موضوع اشتغال زایی، برنامه و وعده های مرتبط با آن و مرجع تهیه آمار آن صورت گیرد.

باید از نگاه اشتغال زایی به سبک پول پاشی و راه اندازی پروژه های اقتصادی با هدف اشتغال زایی فاصله گرفت و قطار وعده های کمّی در زمینه اشتغال زایی را متوقف کرد و با هدف گذاری رسیدن به نرخ بیکاری و نرخ مشارکت مشخص که فراتر از اشتغال ایجاد شده، خالص اشتغال را نشان می دهد، مرکز آمار را به جای وزارت کار، مرجع رصد بازار کار و وضعیت اشتغال قرار داد تا از این آشفته بازار آماردهی برای اشتغال فاصله بگیریم.

۲۳۳۰۲

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۵ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۸ خرداد ۱۴۰۰
تابناک - ۲ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۳۰ مهر ۱۳۹۹