ماجرای ورود خبرنگار روزنامه صهیونیستی به ایران

ماجرای ورود خبرنگار روزنامه صهیونیستی به ایران
خدمت
خدمت - ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

به گزارش خدمت؛ علیرضا شیروی معاون امورخبرنگاران اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص حضور خبرنگار یکی از روزنامه‌های صهیونیستی در کشورمان، اظهار داشت: ظاهراً یک گروه جهانگردی اسفند ۹۳ از آمریکا با گذرنامه آمریکایی به کشورمان وارد می‌شوند که خبرنگار روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» به نام «اورلی آزرلایی» در میان آن‌ها بوده است.
وی ادامه داد:‌ این گروه با روادید جهانگردی به کشور وارد شده بودند و این خبرنگار هیچگونه درخواست روادید خبرنگاری از وزارت ارشاد و اداره کل مطبوعات خارجی نداشته است اما در طول این مدت گزارش‌هایی در قالب گزارش سفر در روزنامه متبوع خود از کشورمان منتشر کرده است لذا ما در حال مکاتبه با مراجع ذیربط در این زمینه هستیم.
معاون امور خبرنگاران اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد همچنین گفت: ما به دنبال پیگیری این موضوع هستیم، این خبرنگار با این نوع روادید در واقع تخلف کرده است چرا که آن‌ها می‌دانند ما به طور قطع به خبرنگار یک روزنامه صهیونیستی روادید خبرنگاری نمی‌دهیم.
به گزارش تسنیم، در برخی خبرها آمده بود که «اورلی آزرلایی» یکی از مشهورترین خبرنگاران روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» ۱۴ روز در کشورمان حضور داشته، در این مدت به نقاط مختلف کشور سفر کرده و در ایرانگردی‌اش، اصفهان، شیراز و تخت جمشید و تهران را دیده و با مردم صحبت کرده است

منابع خبر