دل‌خوش کردن به چند جمله توخالی و غفلت از حقوق و آزادی خویش گریه ندارد؟ محمد جعفری

گویا - ۲۲ دی ۱۳۹۵

دل‌خوش کردن به چند جمله توخالی و غفلت از حقوق و آزادی خویش گریه ندارد؟ محمد جعفری »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » آقای هاشمی رفسنجانی تا قبل از کشته شدن دکتر بهشتی بانی و معمار "استبداد صالح"، با نفوذی که بر آقای خمینی داشت یار و حامی وی بود. بعد از کشته شدن بهشتی در تیرماه ۶۰، خود با تکیه بر قدرت خمینی و در سایه او بر تمام مقدرات کشور حاکم گشت و بنای نظام استبداد دینی ولایت مطلقه را به پایان برد. دوران زوال قدرت و زیر ضربات آن افتادن را هم به خود دید و در گذشت

منابع خبر