روزنامه های تهران، روز دانشجوی غیرسیاسی با سرگرمی

برنامه بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر و مراسم نامگذاری درخت آزادی و حقوق بشر به نام جانباختگان قتل های سیاسی – زنجیره ای توسط خانه ی همبستگی مهر در کلن - شنبه ۱۰ دسامبر - ساعت ۱۶.۳۰ دقیقه
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۱۵ آذر ۱۳۹۵

روزنامه های تهران عنوان های خود را به مراسم روز دانشجوی امسال اختصاص داده اند و گرچه از سخنرانی هایی در دانشگاه های مختلف کشور خبر داده اند، اما میانه روها در مقالاتی گلایه کرده اند که روز دانشجوی امسال نشانه کوشش جمهوری اسلامی بر غیرسیاسی کردن دانشگاه ها بوده است و این را برای حکومت خطرناک دیده اند

منابع خبر