چرا تایید قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی «فرمالیته» است؟

چرا تایید قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی «فرمالیته» است؟ تفاوت‌های «هیئت تطبیق» با «هیئت نظارت»
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

تاییدقرارداد ۵میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی با توتال توسط هیئت عالی نظارت برمنابع نفتی،اتفاق مهم و غیرقابل پیش بینی نبود زیرا این قراردادچند روزپس ازتاریخ نفوذ دراختیار این هیئت قرار گرفته بود.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز