۱۳:۵۳ - ملکه زیبایی ترکیه بازداشت شد

13:53 - ملکه زیبایی ترکیه بازداشت شد
خبر خونه
خبر خونه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

ملکه زیبایی سابق ترکیه گفت: «آن‌ها ۴ ساعت برای بازجویی مرا در مرکز پلیس استانبول نگه داشتند. من در بازجوئیم به آن‌ها گفتم من قصیده خود تنها را با هدف انتقاد از رئیس جمهور ننوشتم، این یک طنز و نوعی از آزادی بیان است، همین»

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
خبرگزاری فارس - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳