فضانوردان چینی به مقصد رسیدند

فضانوردان چینی به مقصد رسیدند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ مهر ۱۴۰۰دریافت ۱۴ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: فضانوردان چینی مقصد

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز