کمیته استیناف محکومیت باشگاه صنعت نفت را تایید کرد

فوتبالی‌ترین - ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

کمیته استیناف رای خود را درخصوص شکایت رضا نوروزی از باشگاه صنعت نفت آبادان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از طرح شکایت رضا نوروزی از باشگاه صنعت نفت آبادان در کمیته تعیین وضعیت، این کمیته باشگاه مذکور را به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی محکوم کرد که این رای با تجدید نظرخواهی باشگاه مواجه و به کمیته استیناف ارسال شد.

براین اساس کمیته استیناف پس از بررسی مجدد پرونده ضمن رد اعتراض، رای کمیته وضعیت را عینا تایید کرد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۱۲ شهریور ۱۳۹۷