هم افزایی میان دادگاه‌های تجدید نظر، محاکم و دادسرا امری ضروری است

خبرگزاری میزان - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

رئیس دادگستری کل استان زنجان گفت: هم افزایی و تعامل میان دادگاه‌های تجدید نظر، محاکم و دادسرا برای تسریع دراتخاذ تصمیم و تسهیل در امور مراجعین امری ضروری است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰