تاکید دوباره دولت بر افزایش ظرفیت رشته پزشکی

خبرگزاری دانشجو - ۱۷ مرداد ۱۴۰۲

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرنامه ملی ایرانیان - ۳ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۲۸ دی ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: رشته پزشکی