قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد

آسمان٬ تجربه و مهرنامه توقیف شدند
دیگربان
گویا - ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

قوچانی خبر توقیف آسمان، مهرنامه و تجربه را تکذیب کرد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

محمد قوچانی، سردبیر نشریه مهرنامه با تکذیب خبر توقیف نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه گفت: به صورت طبیعی توقف و یا ادامه انتشار این نشریات بر عهده مدیران مسئول آنها است.

منابع خبر