تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه با شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت منعقد شد

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تفاهم نامه همکاری فی مابین پژوهشگاه قوه قضاییه با شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپای حقوقی و قضایی منعقد شد

منابع خبر