هیات دولت برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه ۱۸ استان اعتبار اختصاص داد

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ آبان ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست رئیس جمهور، با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران، بازسازی زیربنایی و اقدامات پیشگیرانه در ۱۸ استان موافقت کرد

منابع خبر