نامه ترکیه به شورای امنیت درباره حمله به شمال سوریه

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر