جلسه ستاد مرکزی اربعین

خبرگزاری مهر - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

جلسه ستاد مرکزی اربعین با حضور حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در ساختمان وزارت کشور برگزار شد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۳ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰