گردباد در شمال بیروت به برخی منازل مسکونی و ساختمان‌ها آسیب زد

گردباد در شمال بیروت به برخی منازل مسکونی و ساختمان‌ها آسیب زد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ مهر ۱۳۹۹دریافت ۵ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۶ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۳۰ مهر ۱۳۹۹