معترضان استرالیایی سر در شن فرو بردند!

فردا - ۲۵ آبان ۱۳۹۳

ایسنا: معترضان می‌گویند که همزمان با میزبانی نشست گروه ۲۰ می‌خواستند به رهبران جهان نشان دهند که دیدگاه دولت کنونی این کشور درباره تغییرات جوی با نظر بسیاری از مردم استرالیا در تضاد است

منابع خبر