بازخوانی چند عدد و رقم درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

بازخوانی چند عدد و رقم درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

۱- در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تعداد افراد واجد شرکت در انتخابات، ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر بود.

۲- از این تعداد ۲۸٬۹۸۹٬۵۲۹ در انتخابات شرکت کردند (۴۸.۸ درصد)

۳- تعداد آرای آقای رئیسی، ۱۸٬۰۲۱٬۹۴۵ (۶۲.۱۷ درصد شرکت کنندگان در انتخابات و ۳۰/۳۹ درصد واجدان شرکت در انتخابات)

۴- در انتخابات ۱۴۰۰ حدود ۳.۸ میلیون نفر رای باطله دادند (۱۳درصد)

۵- در دو دوره انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ میزان مشارکت در انتخابات،۷۲.۹ درصد و ۷۳.۷ درصد بود. ( یعنی حدود یک و نیم برابر بیش از انتخابات دوره سیزدهم که رئیسی برنده آن بود)

همین.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۷ تیر ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۷ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۲۱ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۲۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۲۸ خرداد ۱۴۰۱