اولین کامیونی که وارد ایران شد/عکس

اولین کامیونی که وارد ایران شد/عکس

فردا
فردا - ۲۱ خرداد ۱۳۹۴


منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فردا - ۲۱ خرداد ۱۳۹۴
فردا - ۲۱ خرداد ۱۳۹۴
فردا - ۲۱ خرداد ۱۳۹۴