بازگشت به زندگی پس از ۱۵ سال انتظار در گلستان

خبرگزاری میزان - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان از بازگشت یک محکوم به قصاص به زندگی با گذشت اولیای دم پس از ۱۵ سال خبر داد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰